Osobné údaje sú spracovávané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kto sme

Adresa našej webovej stránky je: https://www.vptravel.sk

Vlastník stránky: VP Group s.r.o., Národná trieda 75, 040 01 Košice-Sever

Aké osobné údaje získavame a prečo ich zbierame

 

Typ údajov

 

časť KONTAKT stránky, REZERVAČNÝ formulár,  využíva odosielací formulár kde užívateľ zadáva dobrovoľne svoje meno a mailovú adresu nutnú pre spätnú väzbu prevádzkovateľa stránky ako odpoveď užívateľovi na prípadné otázky. Meno a mailová adresa sa používa v súlade s predpismi o ochrane osobných údajov a neposkytuje sa žiadnej tretej strane. Meno a mailová adresa sa uchováva v správe mailového účtu spoločnosti Google a pristupuje sa k nim podľa pravidiel spoločnosti. Pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Google sú k dispozícii na stránke: policies.google.com

Iné údaje užívateľa stránka VPtravel.sk nespracováva.